Merkevarenøytral

Turnyttig er merkevarenøytral Det vil i praksis si at vi alltid forsøker å finne de beste produktene – uavhengig av merkevaren. Vi sier ikke at et bestemt varemerke er bra eller dårlig, men vi vurderer hvert enkelt produkt for det det er – i seg selv!

Et varemerke er teknisk sett en liten tøylapp med en logo som innkjøper ber en produsent om å sy på produktene sine. Et og samme produkt kan få mange ulike varemerker, men er fortsatt uendret mht. tekniske egenskaper. Prisen, derimot endres ofte i takt med et varemerkes popularitet. Vi priser hvert enkelt produkt for det vi mener det er verdt i seg selv – uavhengig av en merkevare.

Ofte er det en god sammenheng mellom et varemerke kjent for god kvalitet og prisen, men vi ser også mange eksempler på det motsatte. Særlig viss det kommer moter inn i bildet, øker sjansene gjerne for at et produkt blir dyrere enn det kvaliteten skulle tilsi. I slike tilfeller betaler kunden ekstra for et bestemt varemerke, uten å få mer produktkvalitet tilbake. En har eksempler på at en populær motegenser kan variere i pris fra 200 kr til 1000 kr alt etter varemerket det selges under. Kunden betaler da svært mye ekstra for et bestemt merke. Vi har valgt å ta avstand fra dette, men vi forstår likevel dem som på denne måten kjøper seg populære merkeprodukter og sosial status. Vi henvender oss imidlertid til kunder som er opptatte av det motsatte: mest mulig kvalitet til best mulig pris.

Vi må samtidig understreke at riktig valg og riktig bruk av friluftsprodukter gjerne er viktigere enn pris og merkevarer i seg selv. Ved å velge det du har bruk for til en fornuftig pris, maksimerer du din nytte og får gode frilufts- og turopplevelser. Det er det vi tror på, og vi henvender oss til dem som er enige med oss i dette.